کارمزد و هزینه های خدمات


کارمزد معاملات

کارمزد معاملات به صورت درصدی از مبلغ کل معامله است و محاسبه‌ی آن به صورت زیر می باشد:

  • کارمزد از هر دو طرف معامله گرفته می‌شود.
  • کارمزد به صورت درصدی از حجم دارایی درخواستی محاسبه می‌شود. به طور مثال اگر به عنوان فروشنده، بخواهید در برابر بیت‌کوین، ریال دریافت کنید کارمزد به صورت درصدی از ریال دریافت می‌شود، و بالعکس اگر به عنوان خریدار بخواهید با ریال خود بیت‌کوین خریداری نمایید، کارمزد به صورت درصدی از بیت‌کوین دریافت خواهد شد.
  • در هنگام ثبت معاملات، مبلغ دقیق کارمزد برای آن معامله نمایش داده خواهد شد.


کارمزد واریز و برداشت ارز دیجیتال
کارمزد واریز رمز ارز صفر است.

کارمزد برداشت دارایی‌های دیجیتال به نوع ارز و شبکه بستگی دارد.


کارمزد واریز و برداشت ریال
کارمزد واریز ریال صفر است.

برداشت‌های ریالی برای تمامی حساب‌ها، در قالب انتقال پایا خواهد بود. بدیهی است مدت زمان انجام تسویه ریالی، بسته به زمان درخواست برداشت، در روزهای غیر تعطیل می‌تواند حداکثر تا ۲۴ ساعت به طول انجامد.