بازار رمز ارزها

نوع ارز
آخرین قیمت
(24h)تغییرات
BTC
$61523.8
-4.34%
ETH
$3319.05
-5.07%
BNB
$569.79
-3.37%
SOL
$126.71
-5.69%
AAVE
$80.18
-2.29%
LTC
$70.47
-5.22%
AVAX
$24.61
-3.9%
DASH
$22.71
-7.11%
ETC
$22.4
-4.32%
LINK
UNI
$9.12
-9.03%
AXS
$5.83
-3.4%
DOT
$5.57
-3.67%
ALICE
$1.1
-3.82%
USDC
$1.0
-0.01%
FTM
$0.56
-2.26%
MATIC
$0.55
-4.95%
LUNA
$0.4
-3.03%
ADA
$0.37
-4.11%
DOGE
$0.11
-5.6%
GALA
$0.02
-6.71%
SHIB
$0.0000169
-6.24%
USDT
61,497 TMN
3.37%