بازار رمز ارزها

نوع ارز
آخرین قیمت
(24h)تغییرات
BTC
$43866.6
0.32%
ETH
$2259.67
-0.55%
BNB
$233.09
0.88%
AAVE
$98.33
1.29%
LTC
$73.6
0.5%
SOL
$63.16
-0.84%
DASH
$32.68
1.77%
AVAX
$26.39
1.65%
ETC
$21.5
6.06%
LINK
AXS
$7.27
1.11%
UNI
$6.15
1.0%
DOT
$6.11
4.42%
ALICE
$1.19
0.5%
LUNA
$1.03
-3.77%
USDC
$0.99
0.0%
MATIC
$0.83
2.87%
ADA
$0.44
5.22%
FTM
$0.33
0.35%
DOGE
$0.09
-6.56%
GALA
$0.02
-1.51%
SHIB
$0.00000973
-2.26%
USDT
50,649 TMN
0.16%